St. kpt. Sebastian Andrzejewski poinformował, że pożarem objęty jest jeden z budynków i część drugiego o łącznej powierzchni ok. 1 tys. m kw. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Działania gaśnicze są prowadzone z każdej strony. Liczymy na to, że ten pożar nie będzie się już rozprzestrzeniał i że uda się uratować sąsiednie zabudowania - powiedział.

Na miejscu działają zastępy straży pożarnej z powiatów: konińskiego, słupeckiego, tureckiego i kaliskiego.