Już za kilka dni rozpocznie się II edycja Kongresu Zootechniki Polskiej „Quo Vadis Zootechniko” zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne, oraz Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk.

Jak deklarują organizatorzy, wydarzenie jest odpowiedzią na pilną potrzebę skonfrontowania nauki z praktyką w zakresie odpowiedzi sektora produkcji zwierzęcej na zachodzące zmiany klimatyczne. Podczas sesji wykładowych omówione zostaną dotychczasowe i planowane wdrożenia nowoczesnych rozwiązań zootechnicznych, których wykorzystanie pozwoli na spowolnienie zjawisk degradujących środowisko. Poza tym uczestnicy wydarzenia odpowiedzą na pytanie czy zootechnika opracowała już gotowe rozwiązania pozwalające uchronić zwierzęta przed konsekwencjami zmian klimatycznych, oraz czy transfer wiedzy i innowacji z instytucji badawczych jest realnie wykorzystywany w sektorze produkcji zwierzęcej.

Wśród wiodących tematów nie zabraknie tych związanych z wpływem żywienia zwierząt na środowisko, roli akwakultury w ochronie przyrody, wykorzystanie białka owadziego w żywieniu zwierząt, czy rola nowoczesnych technologii w ograniczeniu emisji szkodliwych związków chemicznych powstających w wyniku produkcji zwierzęcej. Pełen program wydarzenia dostępny jest na stronie internetowej kongresu.

Ze względów pandemicznych II Kongres Zootechniki Polskiej „Quo Vadis Zootechniko” odbędzie się w dniach 17-18 czerwca w formie hybrydowej. Widzowie będą mogli śledzić poszczególne sesje za pośrednictwem platformy Youtube. Dostęp do samej transmisji jest bezpłatny, natomiast możliwość zadawania pytań prelegentom, oraz uzyskanie certyfikatu uczestnictwa w wydarzeniu i egzemplarz monografii pokonferencyjnej nastąpi po wniesieniu opłaty konferencyjnej w wysokości 50 PLN. Rejestracja uczestnictwa w wydarzeniu możliwa jest poprzez stronę internetową Kongresu.

Patronem medialnym wydarzenia jest miesięcznik „Farmer” i portal „Farmer.pl”