Wniosek będzie rozpatrywany przez Agencję Rynku Rolnego i w przypadku jego akceptacji trafi do Komisji Europejskiej, która może podjąć decyzję o jego akceptacji bądź odrzuceniu do 30 czerwca 2011 r.

Program „Pokochaj olej rzepakowy” spotka się z zainteresowaniem władz zarówno na szczeblu krajowym, jak i struktur europejskich i uzyska dofinansowanie ze środków budżetu RP oraz Komisji Europejskiej w ramach mechanizmu WPR.

Program promocji oleju rzepakowego jest istotnie potrzebnym przedsięwzięciem w naszym kraju. Zrealizowanie celów założonych przez program, w tym poinformowanie konsumentów i liderów opinii o właściwościach odżywczych i zdrowotnych oleju rzepakowego, a zwłaszcza o jego znaczeniu w codziennej diecie i profilaktyce zdrowotnej, jak również poprawa wizerunku tego oleju będzie skutkować możliwościami wzrostu jego sprzedaży. Dzięki temu zakłady tłuszczowe będą mogły wykorzystać w pełni swój potencjał przetwórczy, a rolnicy otrzymają możliwość wzrostu popytu na podstawowy surowiec olejarski jakim jest rzepak.

Źródło: PSPO/farmer.pl