Zarząd województwa opolskiego rozstrzygnął we wtorek XVI edycję konkursu "Piękna Wieś Opolska". Głównym założeniem konkursu jest wyłanianie i promowanie najlepszych wzorców działania społeczności lokalnych. W tegorocznym konkursie, w kilku kategoriach, udział wzięło 36 miejscowości.


11 z nich starało się o tytuł "Najpiękniejszej wsi". Wygrały Karłowice leżące w powiecie brzeskim. W nagrodę otrzymają 15 tys. zł. Drugie miejsce zajęły Zębowice, a trzecie jednocześnie: Walce i Centawa.

- W Karłowicach są bardzo aktywni mieszkańcy. Każdy może rozwijać swoje zainteresowania - zachwalał marszałek województwa opolskiego Józef Sebesta.

W wiosce prężnie działa OSP, Ludowy Klub Sportowy Polonia, koła gospodyń wiejskich oraz różne zespoły muzyczne.

Komisja oceniająca startujące w konkursie wioski zwracała szczególną uwagę na tożsamość sołectwa, dynamikę przedsięwzięć, sposób organizacji i komunikacji wewnętrznej, jakość realizowanych projektów, współdziałanie organizacji, współpracę z partnerami zewnętrznymi oraz estetykę wsi.

W kategorii "Najlepszy start w odnowie wsi" zwyciężyła Rozmierka z powiatu strzeleckiego, a za "Najlepszy projekt odnowy wsi" nagrodzono Zagwiździe.

Po raz pierwszy przyznano również nagrodę w kategorii "Wieś dziedzictwa kulturowego". Tutaj najlepsza okazała się Jemielnica. - To wieś aktywna w wielu aspektach, pięknie zagospodarowana i ma wielu lokalnych liderów - powiedział wicemarszałek województwa opolskiego Antoni Konopka.

Sołectwa, które zgłoszono w tej kategorii, powinny spełniać kryteria zgodne z założeniami Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce. Zwracano więc uwagę na problematykę zachowania zasobów kultury materialnej i niematerialnej przy jednoczesnym tworzeniu specyfiki wsi. Jemielnica może się pochwalić m.in. Bractwem Józefowym czy Szlakiem Cysterskim.