- Poziom Olimpiady rośnie z roku na rok – mówi prof. zw. dr hab. Józef Starczewski, wiceprzewodniczący Komitetu Głównego OWiUR. – Najwyższy poziom odnotowany w historii  to 117 punktów na 120 możliwych, tegoroczny zwycięzca osiągnął  w bloku „Agrobiznes” 115 punktów.

Organizatorem Olimpiady jest  Akademia Podlaska w Siedlcach, działająca w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwem Środowiska. Współorganizatorami są uczelnie rolnicze: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Akademia Podlaska w Siedlcach, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet  Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Organizatorom zależy na szerzeniu postępu w rolnictwie w jego wszystkich sferach: biologicznej, technicznej, organizacyjnej, ekonomicznej i społecznej.

Współzawodnictwo przebiega w 9 blokach tematycznych: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, ogrodnictwo (warzywnictwo, sadownictwo, kwiaciarstwo), ochrona i inżynieria środowiska, żywienie człowieka i gospodarstwo domowe, agrobiznes, leśnictwo i po raz pierwszy w tym roku architektura krajobrazu.

Uczestnicy zmagają się na 3 etapach: w zawodach szkolnych, okręgowych (międzywojewódzkich) i centralnych. Każdy uczestnik eliminacji centralnych odpowiadał na 60 pytań testowych, w tym 45 pytań specjalistycznych oraz 15 z ekonomii i organizacji dotyczących danego bloku tematycznego. A jest o co walczyć: uczestnicy Olimpiady , którzy brali  udział w zawodach III stopnia są zwolnieni z egzaminu z przygotowania zawodowego w zakresie prezentowanego bloku. Każda uczelnia postanawia, ilu olimpijczyków obdaruje indeksem bez konieczności zdawania egzaminów wstępnych.

W tym roku w eliminacjach centralnych wzięło udział 211 uczniów, 116 uzyskało tytuł laureata.

Najwięcej sukcesów odnotowali uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie.

- To bardzo dobra szkoła, od lat jest w czołówce – mówi prof. J. Starczewski.

Kolejne miejsca zajęły: Zespół Szkół nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach i Zespół Szkół nr 39 w Warszawie.