Jak zauważają państwowe służby celno-skarbowe, walka z Afrykańskim Pomorem Świń trwa nie tylko w polskich gospodarstwach, lecz także na granicach kraju, przez które wirus może do nas docierać. Krajowa Administracja Skarbowa wnosi więc niebagatelny wkład w przeciwdziałania roznoszeniu choroby na naszym terytorium i równocześnie obszarze całej Unii Europejskiej.

Zakaz przywozu na teren UE artykułów pochodzenia zwierzęcego obowiązuje od 2009 r. Wprowadzono go ze względu na ryzyko rozprzestrzeniania chorób, w tym afrykańskiego pomoru świń (ASF). KAS w tym zakresie korzysta z uprawnień określonych przepisami zarówno prawa unijnego, jak i krajowego. Działania polegają na kontroli bagażu osobistego, przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego, przesyłek pocztowych i kurierskich, oraz środków transportu, służących do przewozu żywych zwierząt.

Jak informuje KAS, działania te przynoszą wymierne rezultaty. Od początku br. do połowy lipca skontrolowano 387 środków transportu powracających z państw trzecich po przewozie zwierząt, wymierzono 4440 mandatów za naruszenie zakazu przywozu ww. produktów oraz zatrzymano 114 ton produktów pochodzenia zwierzęcego. Dla porównania – w okresie od stycznia do lipca 2017 roku zatrzymano 119,5 tony zakazanych produktów pochodzenia zwierzęcego, skontrolowano 286 pojazdów i wystawiono 1.311 mandatów.

Służby celne prowadzą też akcję informacyjno-edukacyjną wśród przekraczających przejścia graniczne. Na przejściach, przy drogowych pasach odpraw celnych, wyświetlane są komunikaty dotyczące zagrożeń związanych z ASF. O zakazie wwozu produktów pochodzenia zwierzęcego informują również plakaty umieszczone w pawilonach kontrolerskich, salach odpraw, budynkach kontroli szczegółowej, poczekalniach, peronach czy dworcach kolejowych. Podróżnym rozdawane są ulotki informacyjne w celu zapoznania ich z obowiązującymi zakazami.

Na przejściach granicznych znajdują się specjalne pojemniki, do których podróżni wjeżdżający do Polski zobowiązani są wyrzucić żywność pochodzenia zwierzęcego, w tym również przekąski, desery czy kanapki. Tam również trafiają kanapki i produkty żywnościowe znajdowane w bagażu wjeżdżających podróżnych. Zarekwirowana żywność pochodzenia zwierzęcego jest następnie utylizowana.