Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przeprowadziła kontrolę celno-skarbową w pewnej wrocławskiej spółce. W jej wyniku ujawniono, że
firma pełniła rolę tzw. „bufora" w karuzeli podatkowej, dokonując fikcyjnych transakcji zakupu i sprzedaży oleju słonecznikowego i rzepakowego, oraz innych produktów. Nieprawidłowości w należnościach Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT szacuje się na ponad 4,6 mln zł.

Jak podała KAS, proceder trwał od stycznia do października 2017 r. Wrocławska spółka nie prowadziła wówczas rzeczywistej działalności gospodarczej, ale była uczestnikiem sztucznie kreowanych transakcji łańcuchowych.

Wystawiane faktury nie potwierdzały rzeczywistych zdarzeń w obrocie handlowym, a jedynie stworzyły pozory prowadzenia legalnej działalności. W efekcie tych działań we wspomnianym okresie spółka zawyżyła podatek naliczony o kwotę 4 628 831,51 zł. Sprawa była prowadzona pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu.