Pieniądze mają być przekazane samorządom jeszcze przed końcem roku. Otrzymają je gminy i powiaty, których wnioski - mimo że były dobrze ocenione - "przepadły" w konkursach na projekty, ale były zrealizowane z własnych środków. Teraz samorządy otrzymają zwrot poniesionych kosztów - wyjaśnił w środę rzecznik prasowy Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku Jan Kwasowski.

Jak informowała we wrześniu minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, dodatkowe środki w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) w wysokości 200 mln euro w skali kraju pochodzą z oszczędności w programie.

W Podlaskiem pieniądze trafią m.in. do gmin: Sokółka, Zabłudów, Suraż, Mały Płock, Grabowo, Michałowo, Brańsk, Krynki oraz do wiejskiej gminy Łomża. Ponieważ projekty (wodociągi, małe inwestycje drogowe, remonty i budowy obiektów oświatowych) samorządy zrealizowały za własne pieniądze, otrzymane teraz środki będą mogły wydać na inne inwestycje.

Oprócz gmin, które dotąd nie skorzystały ze ZPORR, dodatkowe pieniądze dostaną inni beneficjenci. 3,5 mln zł pójdzie na budowany ośrodek sportów zimowych Szelment na Suwalszczyźnie, którego inwestorem jest samorząd województwa; prawie 600 tys. zł dofinansuje rewitalizację zabytkowej kamienicy w Suwałkach, remontowanej dzięki środkom ze ZPORR przez samorząd Suwałk.

Podlaskie ze środków ZPORR do wykorzystania w latach 2004-2006 miało 110 mln euro. Za te pieniądze m.in. zbudowano i zmodernizowano 198 km dróg; pod inwestycje przygotowano 469 ha terenów.

Źródło: PAP