Zainteresowanie taką formą pomocy było ogromne. Nie wszyscy gospodarze, którzy w tym roku ponieśli straty z powodu suszy lub huraganu otrzymają zasiłki, bo nie spełnili wymogów zawartych w rządowym rozporządzeniu (np. nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie).

W gminie Lniano rolnicy złożyli 244 wnioski. - Zdecydowana większość gospodarzy, która wystąpiła o pomoc, spełnia wymogi tego rozporządzenia i powinna otrzymać zasiłki - wyjaśnia Janusz Rutkowski, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie. W tej gminie najwięcej wniosków dotyczyło zasiłków w wysokości 1000 zł.

(...) - Niecierpliwie czekamy na wypłatę tych pieniędzy, bo ze względu na skandalicznie niskie ceny w skupie, zboża dotąd nie sprzedaliśmy i trudno nam związać koniec z końcem - twierdzi rolnik z gm. Lniano.

(...) - Niektórzy rolnicy nie dostaną zasiłków, jeśli otrzymali na przykład wysokie odszkodowanie - dodaje Domicela Duszka z Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi w K-PUW (który pomagał gospodarzom właściwie zinterpretować zapisy rozporządzenia).

A wszystko dlatego, że suma pomocy (łącznie z zasiłkiem) i odszkodowania nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 80 proc. obniżonych dochodów w 2008 roku, a w przypadku rolników gospodarujących na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ÓNW) - 90 proc. obniżonych dochodów.

500 złotych pomocy po suszy może otrzymać rodzina prowadząca gospodarstwo o powierzchni do 5 ha użytków rolnych, 1000 zł - gdy gospodarstwo ma powyżej 5 ha użytków rolnych. Do 15 tys. zł zasiłku mogą otrzymać gospodarze, którzy ponieśli straty z powodu huraganu.

Źródło: Gazeta Pomorska