Z rachunkami, umowami i fakturami z funduszu sołeckiego może zapoznać się każdy - informuje Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.

Według Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu wydatki ze środków funduszu sołeckiego są informacją publiczną, czyli bez konieczności uzasadniania swojego zainteresowania każdy może zwrócić się do urzędu gminy z wnioskiem o udostępnienie dokumentów potwierdzających wydatki z funduszu sołeckiego. Takim dokumentem mogą być np. faktury czy rachunki.

SKO rozpatrywało sprawę burmistrza gminy Morąg, który odmówił Stowarzyszeniu Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich udostępnienia informacji publicznej – faktur i rachunków potwierdzających wydatki gminy z funduszu sołeckiego za rok 2010.