Na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego prezes stowarzyszenia konsumentów polskich Million Club zaprezentowała tworzącą się właśnie platformę internetową promującą nasz kraj.

Powstaje ona w ramach Ogólnopolskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Promocji Regionów i ma służyć mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz turystom. Docelowo znajdą się na niej profile wszystkich jednostek samorządu terytorialnego - od wojewódzkich, powiatowych po gminne oraz gminne jednostki pomocnicze - szczególnie sołectwa.

Stowarzyszenie zachęca zwłaszcza te ostatnie do uczestniczenia w projekcie ze względu na to, że praktycznie nie istnieją w Internecie.

- Ostatnio podczas Konwentu Burmistrzów, Wójtów i Sołtysów Powiatu Ostrzeszowskiego wyszło na jaw, że na ponad 70 sołtysów żadne sołectwo nie miało strony internetowej, a tylko dwa - adres mejlowy. Zdaliśmy sobie sprawę z tego, że brakuje w Polsce promocji wsi i rolnictwa - tłumaczy Bogusława Szymańska.

Nie ma też programów aktywizacji młodzieży wiejskiej, dlatego to właśnie młodzieży szkolnej na wsi lub świetlicom wiejskim zostaną przekazane profile do administrowania tak, żeby nie obciążać tym zadaniem sołtysa.

- Korzyści takiego rozwiązania są oczywiste. Po pierwsze te strony będą żyły, po drugie młodzież się zaangażuje i weźmie udział w życiu społecznym, po trzecie będzie to też wyjście naprzeciw cyfryzacji naszego kraju - uważa prezes stowarzyszenia.

Profile sołectw będą spełniały rolę nie tylko promocyjną i aktywizującą, ale także ukształtują zasady współżycia społecznego.

- Będą umożliwiały organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, organizowanie pomocy sąsiedzkiej czy działań związanych z propagowaniem kultury, sportu i wypoczynku - uważa Bogusława Szymańska.

Według niej jedną z najważniejszych zalet powstającej platformy jest bardzo szybka wyszukiwarka profili samorządowych.

Prezentowane na nich zakładki będą m.in. zawierać informacje o władzach z danymi teleadresowymi, historię, zabytki oraz wykaz przedsiębiorców.

- Dziś przedsiębiorcy nie promują się na stronach gmin. My zapraszamy przedsiębiorców, by się dopisywali do stron. Na przykład pani burmistrz Wałcza wpadła na pomysł, że każda firma, która się będzie rejestrowała w wydziale gospodarczym, automatycznie - oczywiście za zgodą właściciela - wyświetli się w tej zakładce - opowiada Bogusława Szymańska.Kolejną bardzo ważną zakładką są oferty pracy. Będą je mogli złożyć zarówno pracownicy, jak i przedsiębiorcy. Projekt przewiduje również utworzenie zakładki "kontakt", która umożliwi zdawanie pytań danej jednostce.

Wykonanie przez stowarzyszenie profilu kosztuje jednorazowo 120 zł. Potem jego administrowanie przekazywane jest samorządowi.

Program został wdrożony w czterech województwach: dolnośląskim, wielkopolskim, lubelskim i zachodniopomorskim. W okresie dwóch miesięcy stowarzyszenie nawiązało współpracę z ponad 400 jednostkami.