Wniosek o nałożenie kar dla Polski został przesłany Trybunałowi Sprawiedliwości UE w środę - poinformował w piątek rzecznik KE Enrico Brivio.

W swoim wniosku KE nie precyzuje, jakiego typu lub jakiej wielkości miałyby być te kary. Informuje jednak Trybunał, że kary powinny mieć skutek perswadujący i zapewnić wykonanie orzeczenia o zastosowanie środka tymczasowego, czyli wstrzymania wycinki.

Polska będzie mogła odnieść się do dokumentu przed kolejnym orzeczeniem Trybunału w tej sprawie, w terminie czterech dni od oficjalnego powiadomienia o wniosku Komisji przez Trybunał.