Kwota produkcyjna cukru dla Unii Europejskiej wynosi 13 mld 53 mln ton, co oznacza, że mimo spadku produkcji zostanie ona przekroczona aż o 3,6 mln ton. Sezon wcześniej taka pozakwotowa ilość wytworzonego cukru wynosiła 4,1 mln ton. Cukier wytworzony poza limitem musi być wyeksportowany lub przeznaczony na cele przemysłowe.

Największe nadwyżki będzie miała Francja - aż 1,3 mln ton i Niemcy - 1 mln ton. Wysoka nadwyżka produkcyjna będzie także udziałem Wielkiej Brytanii (226 tys. ton), Austrii (162 tys. ton), Holandii (125 tys. ton) i Belgii oraz Rumunii (po 103 tys. ton).

KE szacuje, że produkcja w Polsce w obecnym sezonie wzrośnie do 1,656 mln ton, a nadwyżka produkcyjna wyniesie 250,3 tys. ton. Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, produkcja cukru w Polsce w kampanii 2013/2014 może wynieść 1600-1700 tys. ton i być mniejsza od uzyskanej w poprzedniej kampanii (1895 tys. ton) o 10-15 proc.

W sezonie 2013/14 najwięcej cukru spośród unijnych krajów wytworzy Francja - ponad 4,3 mln ton, tuż za nią znajdują się Niemcy z produkcją 3,9 mln ton, a na trzecim miejscu - Polska. Produkcja w Wielkiej Brytanii zbliży się do 1,3 mln ton, w Holandii wyniesie 930 tys. ton, a w Belgii 780 tys. ton. W tych sześciu krajach produkuje się ok. 75 proc. unijnego cukru, prawie połowa zaś jest wytwarzana we Francji i Niemczech.

Z szacunku Komisji Europejskiej wynika, że areał uprawy buraków cukrowych w UE w sezonie 2013/14 wyniesie 1 mln 463 tys. ha i będzie o 2 proc. niższy niż sezon wcześniej.

Największa powierzchnia upraw znajduje się we Francji (346 tys. ha) i w Niemczech (341 tys. ha). Stanowi to prawie połowę areału buraków cukrowych w UE. Dużymi ośrodkami upraw są także Polska (185 tys. ha) i Wielka Brytania (106 tys. ha).

FAPA zauważa, że przedstawiony przez KE bilans cukru pokazuje, iż produkcja cukru powyżej przyznanych limitów jest problemem strukturalnym i wynika z nadmiernych redukcji kwot produkcyjnych. Unijne cukrownie mogą wytworzyć znacznie więcej surowca, niż pozwalają na to limity. Eksport cukru poza UE jest ograniczony limitem wynikającym z porozumienia UE-WTO, i wynosi 1,37 mln ton rocznie.

Według części ekspertów, limit ten dotyczy subsydiowanego eksportu, a obecnie cukier z UE eksportowany jest bez żadnego wsparcia - dlatego też UE powinna zezwalać na eksport nawet całości nadwyżek. Takie posunięcie rozwiązałoby w dużej mierze problem nadwyżek, ale dalej pozostałby problem zaopatrzenia unijnego rynku. W krajach UE produkuje mniej niż wynosi ich zapotrzebowanie na cukier.