Pomoc będzie polegać na ograniczonych kwotach w formie dotacji bezpośrednich. Celem środka jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze produkcji trzody chlewnej, które obecnie borykają się z brakiem płynności finansowej z powodu wzrostu kosztów energii, paliwa i innych surowców, a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego.

 

Pomoc do 31 grudnia 2023 r.

KE uznała, że polski program jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach kryzysowych i przejściowych. W szczególności pomoc nie przekroczy 250 tys. euro na beneficjenta oraz zostanie przyznana nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Według KE program jest konieczny, odpowiedni i proporcjonalny, aby zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego.