Zmiany klimatu to nie tylko wzrost temperatury, ale problem dostępu do wody. - W Polsce opady są mniejsze niż parowanie wody - mówi prof. Kundzewicz. Nawadnianie może podnieść plony, ale w naszym kraju brakuje wody do wielkoskalowych nawodnień rolniczych. - Dlatego istotna jest oszczędność i poszukiwanie negalitrów zaoszcędzonej wody zamiast megalitrów, zgodnie ze sloganem „więcej plonu z każdej kropli", poprzez zmiany praktyk agrotechnicznych, w kierunku minimalizacji strat wody - dodał profesor.


Bardzo ważne jest, jak zaznaczył, wprowadzenie na rynek nowych odmian roślin bardziej tolerancyjnych na fale upałów i susze. Oczekuje się wyprodukowania hybryd dostosowanych do nowych warunków klimatycznych i lepiej wykorzystujących dłuższy sezon wegetacyjny.