Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej po raz pierwszy realizuje projekt z udziałem Kół Gospodyń Wiejskich - poinformowała PAP Edyta Kozdroń z EFRWP. Projekt ma promować lokalne produkty. Bierze w nim udział łącznie 30 KGW z województw: podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubelskiego, podkarpackiego, śląskiego i łódzkiego. Projekt realizowany jest wspólnie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego, w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Justyna Iżycka z biura prasowego Fundacji EFRWP powiedziała, że akcja ma na celu promocję Kół Gospodyń Wiejskich i ich produktów żywnościowych. Ma również na celu nawiązanie współpracy pomiędzy kołami gospodyń w danym regionie oraz między KGW, a innymi podmiotami działającymi w lokalnej społeczności, np. lokalnymi producentami. Chodzi też o poszerzenie wiedzy wśród członkiń kół na temat dziedzictwa kulinarnego ich regionu, znaczenia produktów lokalnych i tradycyjnych oraz tzw. krótkich łańcuchów dostaw.

Koła Gospodyń Wiejskich z województwa podlaskiego zgłosiły swoje przepisy na dania i produkty regionalne do udziału w projekcie pod nazwą "Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie - wiem co zjem". Jak powiedziała Kozdroń, zostały wyłonione najbardziej aktywne i posiadające silną tożsamość kulturową koła. "Dzięki temu swoją postawą będą mogły zachęcić innych do aktywnego wykorzystywania produktów lokalnych" - zaznaczyła.

Według EFRWP, najbardziej aktywne KGW zostały wyłonione na podstawie konkursów na najlepszy regionalny i lokalny produkt żywnościowy, a także na najlepsze danie i potrawę regionalną oraz lokalną. Do projektu zakwalifikowano trzy podlaskie Koła: z Dobrzyniówki, Dołubowa i Niewina Borowego. Wzięły one udział w dwudniowych warsztatach kulinarnych, realizowanych w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów.

Panie z KGW z Dobrzyniówki prezentowały kibiny czyli pierożki pieczone z kruchego ciasta z nadzieniem z mięsa. Gospodynie ze Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich z Dołubowa przywiozły pierogi z kurkami i sezamem pieczone w piekarniku. Stowarzyszenie Aktywna Wieś z Niewina Borowego chwaliło się produktem o nazwie zaguby, czyli rodzajem pierogów, w które zawija się farsz z tartych ziemniaków przesmażonych z cebulką i boczkiem. Od lipca do września ich produkty, uzupełnione o doświadczenia i wiedzę z warsztatów, będą promowane podczas lokalnych dożynek i imprez o charakterze kulinarnym, a od października panie wezmą udział w warsztatach kulinarnych w lokalnych szkołach podstawowych.

Fundacja EFRWP podała, że każde KGW otrzyma wsparcie finansowe na zakup produktów spożywczych na potrzeby prezentacji swoich potraw, w wysokości 740 zł. Przez cały czas trwania projektu Fundacja będzie też wspierała ich działania promocyjnie, np. na stronie www.produkty-tradycyjne.pl.

"Warsztaty to doskonała okazja dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, aby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu unijnych i krajowych systemów jakości żywności oraz dziedzictwa kulinarnego swojego regionu, a także dowiedzieć się, jak wyszukiwać, identyfikować i promować lokalne produkty" - powiedział cytowany w komunikacie, prezes Fundacji EFRWP Krzysztof Podhajski. "W ten sposób chcemy zachęcić je nie tylko do wykorzystywania w polskiej kuchni produktów żywnościowych od lokalnych producentów i rolników, ale także do promowania sprzedaży bezpośredniej" - dodał.

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 30 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wsparciu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz na działaniach edukacyjnych i społecznych, skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie.(PAP)

autorka: Małgorzata Półtorak

mpt/ pś/