Pieniądze przeznaczone na dofinansowanie kół mają być wykorzystane na finasowanie organizowanych przez nich lokalnych wydarzeń promujących akcję szczepień. Wnioski o takie dofinasowanie należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dla kół z najlepszymi wynikami w promocji szczepień przewidziano nagrody. Zwycięskie koło otrzyma 100 tys. zł, za drugie i trzecie miejsce będzie to 50 tys. zł.

- Koła gospodyń wiejskich cieszą się dużym zaufaniem wśród mieszkańców. Osoby działające w tej organizacji są najczęściej zaangażowane na rzecz swojej okolicy. Właśnie dlatego Narodowy Program Szczepień do promowania idei szczepień przeciw COVID-19 włącza gospodynie - podało w komunikacie prasowym Centrum Informacyjne Rządu.

Promocja została podzielona na cztery elementy. Pierwszy to Festyn #SzczepimySię z KGW (kwota dofinansowania jednego wydarzenia wynosi maksymalnie 8 tys. zł) - festyn może trwać 1-3 dni, a każde koło może zorganizować maksymalnie trzy wydarzenia. Warunkiem dofinansowania jest zapewnienie m.in. możliwości szczepienia dla uczestników przez co najmniej 5 godzin dziennie.

Drugi to Premia za Szczepienia KGW - mogą ją uzyskać wszystkie koła organizujące festyn, na którym zostanie zaszczepionych minimum 100 osób pierwszą dawką. Po spełnieniu tego warunku koło gospodyń wiejskich otrzyma środki finansowe za każdą osobę zaszczepioną podczas festynu: 15 zł za zaszczepienie pierwszą dawką osoby w wieku poniżej 60. roku życia, 30 zł za zaszczepienie pierwszą dawką osoby w wieku powyżej 60 roku życia. Środki wypłacane są na zasadzie kto pierwszy ten lepszy do wyczerpania puli.

Trzeci to KGW na Medal #SzczepimySię - ogólnopolski konkurs na najlepszych tysiąc wydarzeń w Polsce według liczby zdobytych punktów za szczepienia. KGW otrzymuje dwa punkty za wykonanie szczepienia dla osoby urodzonej przed rokiem 1962 oraz jeden punkt za wykonanie szczepienia dla osoby urodzonej nie wcześniej niż w 1962 r. Główna nagroda w tym konkursie to 100 tys. zł - przyznawana za I miejsce.

Czwarty element to Najładniejsze Zdjęcie #SzczepimySię z KGW - głosowanie na najładniejsze zdjęcie z festynu KGW, promujące szczepienia. 25 tys. zł za pierwsze miejsce.

Programy profrekwencyjne dla KGW będą trwały do końca września 2021 r.

Sprawdź najnowsze oferty na naszej Giełdzie Rolnej!