Wiceminister odpowiadał w czwartek w Sejmie na pytania posłów PiS w sprawie usług, jakie oferuje rolnikom tzw. Okienko dla rolnika. Podkreślił, że usługa taka była bardzo oczekiwana przez rolników.

Jak mówił Kołakowski, "okienko dla rolnika" ma być skoncentrowanym źródłem wiedzy i miejscem załatwiania różnych spraw przez rolnika. "Chcemy, aby z jednego miejsca, jednym loginem i hasłem, np. przez profil zaufany, mieszkaniec obszarów wiejskich mógł w prosty sposób załatwiać wiele spraw w zakresie rolnictwa" - podkreślił wiceminister.

Kołakowski zaznaczył, że budowa usług cyfrowych jest procesem złożonym i wymagającym przebudowy i dostosowania systemów informatycznych w poszczególnych jednostkach, dlatego w ramach okienka dla rolnika "na chwilę obecną zostało wybranych kilka usług, które będą wdrożone w najbliższym czasie". Wiceminister wyjaśnił, że będą to usługi, które zastąpią dotychczasową formę papierową wniosków formą elektroniczną.

Będą one dotyczyły: zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego, rolniczego handlu detalicznego; zgłoszenia do KRUS: umów dzierżawy, wniosku o wypłatę zawieszonej części emerytury czy rent; zgłaszania umów cywilno-prawnych; wniosku o dopłatę do materiału siewnego; wniosku o ocenę materiału siewnego i materiału szkółkarskiego; wpisu do rejestru producentów ekologicznych - wyliczał wiceminister.

Kołakowski podkreślił, że poprzez integrację systemów i baz danych w poszczególnych instytucjach, rolnik nie będzie musiał podawać wielu informacji, ponieważ te będą pozyskiwane automatycznie do składanych wniosków. To pozwoli ograniczyć do niezbędnego minimum czas załatwiania konkretnej sprawy - wskazał.

W uruchomionej pod koniec grudnia ub.r. zakładce dla rolnika na stronie KPRM na portalu Gov.pl, znajduje się katalog usług obejmujących 12 kart usług i 3 e-usługi. Jest to pierwsza odsłona "okienka dla rolników - zaznaczył Kołakowski.

Obecnie udostępnione są 3 usługi: wniosek o oszacowanie spowodowanych przez suszę strat w uprawach rolnych w oparciu o dane Instytutu Upraw Gleboznawstwa i Nawożenia w Puławach; wniosek o przyznanie płatności obszarowych (m.in. dopłat bezpośrednich, ONW czy dopłat rolno-środowiskowych) i z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich; możliwość skorzystania z portalu IRZplus (rejestracji zwierząt), która dotyczy m.in. zgłaszania zwierząt np. urodzonych w gospodarstwie. Oznacza to, że te sprawy można załatwić przez Internet - poinformował Kołakowski.

Dodatkowo w zakładce "Dla Rolnika" udostępniono 12 innych usług w postaci kart informacyjno-formularzowych, które mówią o sposobie załatwienia danej sprawy, wymaganych dokumentach, a także zawierają odniesienia do formularzy, jeśli są one wymagane.

Kołakowski zapewnił, że kolejne usługi będą sukcesywnie udostępniane rolnikom, ale - jak zastrzegł - należy pamiętać, że budowa nowych usług wiąże się z koniecznością dostosowania prawodawstwa w tym zakresie. Te procesy toczą się równolegle - dodał.