"Rakowski ziemniak pieczony" ma związek z organizowaną od wielu lat w miejscowości Dębno w gminie Raków uroczystością pod hasłem "W dzień Świętej Tekli ziemniaki będziem piekli". Podczas tego święta piecze się ziemniaki w specjalnie przygotowanych ogniskach i wspólnie się je spożywa. Ziemniaki używane do pieczenia muszą pochodzić z ziemi z zawartością wapnia lub z gleby piaszczystej.

"Masło jędrzejowskie" produkowała od 1927 roku mleczarnia włościańska w Desznie. Obecnie produkt ten powstaje w istniejącej od 1937 roku Jędrzejowskiej Spółdzielni Mleczarskiej w Wodzisławiu. Dokumenty potwierdzające historię tego produktu, które zachowały się do dziś, to zdjęcia procesu produkcji z lat 1948 i 1949 roku. Od tamtej pory drewniane maszyny i urządzenia zastąpiono metalowymi, ale większość prac przy produkcji nadal wykonuje się ręcznie.

Nazwa rogalików "szczodroków" związana jest z powszechnym w dawnej Polsce obyczajem "chodzenia po szczodrokach". 6 stycznia kolędnicy chodzili po domach, a gospodynie częstowały ich słodkimi rogalikami. Miało to zapewnić szczęście, urodzaj na polach oraz dostatek w nowym roku. W ostatnich latach przepis na "szczodroki" uległ metamorfozie; coraz częściej rogaliki wypiekane są z różnymi nadzieniami, np. z marmoladą, dżemem bądź z kapustą.

Na Liście Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi są już 54 pozycje z regionu świętokrzyskiego. Króluje na niej województwo śląskie, które ma 121 produktów. Na listę trafiają produkty, których wyjątkowa jakość i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji.