Od odstrzelonych dzików pobrano próbki do badań laboratoryjnych w kierunku ASF w ramach monitoringu tej choroby. Badania wykonane w krajowym laboratorium referencyjnym ds.ASF (wyniki otrzymane w dniu 1 grudnia 2014 r.) potwierdziły obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń w badanym materiale.

Zwłoki dzików zostały unieszkodliwione pod nadzorem właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Główny Lekarz Weterynarii  podkreślił, iż podobnie jak poprzednie przypadki ASF u dzików na terytorium Polski, 21 i 22. przypadek miały miejsce w strefie przygranicznej, na obszarze objętym ograniczeniami, na którym obowiązują stosowne nakazy, zakazy i ograniczenia, wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.