Trzydziesty drugi przypadek stanowił padły dzik znaleziony w pobliżu miejscowości Zadworzany (gmina Sokółka, powiat sokólski, województwo podlaskie), w odległości ok. 10 km od granicy polsko-białoruskiej.

Trzydziesty trzeci przypadek stanowi dzik odstrzelony w pobliżu miejscowości Piłatowszczyzna (gmina Gródek, powiat białostocki, województwo podlaskie), w odległości ok. 15 km od granicy polsko-białoruskiej.

Trzydziesty czwarty przypadek stanowi padły dzik znaleziony w pobliżu miejscowości Cisówka (gmina Michałowo, powiat białostocki, województwo podlaskie), w odległości ok. 2,5 km od granicy polsko-białoruskiej.

Od odstrzelonego i padłych zwierząt pobrano próbki do badań laboratoryjnych w kierunku ASF w ramach monitoringu tej choroby. Badania wykonane w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF potwierdziły obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń w badanym materiale. Zwłoki dzików zostały unieszkodliwione pod nadzorem właściwych powiatowych lekarzy weterynarii.

Główny Lekarz Weterynarii podkreśla, iż podobnie jak poprzednie przypadki ASF u dzików na terytorium Polski, przypadek 32., 33. i 34 zlokalizowane były w strefie przygranicznej, na obszarze objętym ograniczeniami, na którym obowiązują stosowne nakazy, zakazy i ograniczenia, wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.