Po analizie, złożonej 1 lipca 2011 r., oferty wiążącej na zakup udziałów spółki Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym „Agroma" Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. minister skarbu dopuścił firmę Biomat Sp. z o.o. do dalszego etapu postępowania w procesie prywatyzacji spółki. Teraz będą trwały negocjacje dotyczące warunków umowy sprzedaży udziałów.