Minister Wojciech Mojzesowicz, przyjął komisarz Mariann Fischer Boel. Minister podziękował pani Komisarz za decyzję dotyczącą uruchomienia systemu prywatnego przechowalnictwa półtusz wieprzowych. Podkreślił jednak, że sytuacja na rynku wieprzowiny jest nadal krytyczna, a w pierwszych miesiącach 2008 r. będzie jeszcze trudniejsza. Zaznaczył, że wymaga to wprowadzenia dalszych dodatkowych instrumentów jak np. skupu interwencyjnego.

Komisarz Boel stwierdziła, że Komisja Europejska uważnie śledzi sytuację na tym rynku, i zapowiedziała, że jeśli ceny będą nadal spadać, podejmowane będą odpowiednie środki. Pani Komisarz przypomniała również, że od nowego roku referencyjnego, kwoty mleczne dla wszystkich krajów członkowskich powinny ulec zwiększeniu.

Pytana o wniosek nowych krajów członkowskich dotyczący przesunięcia terminu stopniowego wdrażania wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance) odpowiedziała, że Komisja jest raczej za uproszeniem przepisów dotyczących cross-compliance, co ma nastąpić w przyszłym roku. Natomiast wypowiedziała się pozytywnie, co do przesunięcia terminu obowiązywania dotychczasowego, obowiązującego w Polsce, systemu płatności bezpośrednich (SAPS) do 2013r.

Podobnie pozytywnie wypowiedziała się co do możliwości utrzymania nazwy handlowej „wino owocowe” dla produktów winiarskich wytwarzanych z owoców innych niż winogrona. 

Źródło: MRiRW