Odrzucone zostały wszystkie poprawki wprowadzone przez Senat dotyczące przepisów ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. Negatywne stanowisko wyraziła też strona rządowa. Odrzucone poprawki dotyczyły m.in. powoływania i funkcjonowania komisji decydujących o postępowaniach ws. podnoszenia kwalifikacji przez weterynarzy.

Nowelizacja określa zadania i kompetencje instytucji w związku z unijnymi przepisami w obszarze ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego. Ustawa ma na celu usprawnienie realizacji zadań przez organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących ich stosowania.

Nowe przepisy umożliwią m.in. dokonywanie w Polsce uboju w gospodarstwie bydła do 12 miesiąca życia w ramach produkcji mięsa na użytek własny. Aktualnie można dokonać takiego uboju tylko do szóstego miesiąca życia.

Ponadto ustawa pozwoli na stworzenie elektronicznej książki leczenia zwierząt, która zapewni dostępność dla kontroli urzędowych pełnej informacji dotyczącej stosowania produktów leczniczych u zwierząt, z których lub od których pozyskuje się żywność.

Ustawa ureguluje także kwestię dotyczącą przywozu niezharmonizowanych produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich. Minister rolnictwa będzie mógł określić w rozporządzeniu weterynaryjne wymagania przywozowe dla produktów pochodzenia zwierzęcego, jeżeli nie zostały one ustanowione w przepisach UE.

Ustawa została uchwalona przez Sejm 28 kwietnia br., większość przepisów ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.