Komisja rolnictwa nie poparła poprawek Senatu

Wszystkie trzy poprawki Senatu przepadły w głosowaniu. Nie poparła ich także strona rządowa w osobie wiceministra rolnictwa Ryszarda Bartosika ani Biuro Legislacyjne Sejmu.

Ustawę o Funduszu Ochrony Rolnictwa Sejm uchwalił 9 maja br. Zakłada ona powołanie funduszu wypłacającego rekompensaty rolnikom, którzy nie dostali zapłaty od podmiotów skupujących produkty rolne. Do wpłat na FOR w wysokości 0,125 proc. wartości nabywanych produktów rolnych bez podatku VAT mają być obowiązane podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych.

 

 

Fundusz Ochrony Rolnictwa z osobnym rachunkiem

Fundusz Ochrony Rolnictwa ma być wyodrębnionym rachunkiem bankowym administrowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który będzie upoważniony do dysponowania jego środkami. KOWR będzie również zapewniał obsługę prawną oraz techniczno-biurową FOR, ustalał plan finansowy oraz opracowywał sprawozdanie z jego realizacji.

Ustawa zakłada dofinansowanie Funduszu Ochrony Rolnictwa ze środków budżetu państwa w pierwszych dwóch latach funkcjonowania funduszu - w 2023 r. w kwocie nie wyższej niż 50 mln zł i w 2024 r. w kwocie nie wyższej niż 100 mln zł.