Zofia Krzyżanowska, radca generalny w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowała, że w 2008 r. rozpocznie się dyskusja na temat założeń Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r., a w 2009 r.