2 posłów komisji w głosowaniu opowiedziało się przeciwko wetu, 11 było za utrzymaniem weta, a 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Debata i głosowanie nad wetem prezydenta nie odbędzie się podczas rozpoczynającego się w czwartek dwudniowego posiedzenia Sejmu - wynika z informacji PAP uzyskanej od członków prezydium Sejmu po środowym posiedzeniu prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów.

Już w piątek marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna mówił, że jest małe prawdopodobieństwo, by na ostatnim posiedzeniu Sejmu zajął się wetem. Marszałek dodał wtedy, że Sejm do sprawy weta wróci najprawdopodobniej w nowej kadencji.

Prezydent Bronisław Komorowski, wetując ustawę o nasiennictwie, zawierającą przepisy dotyczące GMO, tłumaczył swoją decyzję niezgodnością ustawy z prawem UE; zapowiedział, że jeśli posłowie przyjmą weto, złoży w Sejmie projekt takiej samej ustawy, ale bez zapisów o GMO.

Ustawa o nasiennictwie jest drugą zawetowaną przez Bronisława Komorowskiego. Nie reguluje ona sprawy upraw genetycznie modyfikowanych, ale też ich nie zakazuje. Określa tryb rejestracji i wytwarzania materiału siewnego głównie tradycyjnych odmian. Ustawa zawiera jednak przepis dotyczący możliwości rejestracji odmian transgenicznych, który wywołuje wiele kontrowersji.