Nowe rozwiązania mają na celu zmniejszenie kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych.

Nowela zakłada zwiększenie limitu oleju napędowego, od którego będzie przysługiwać zwrot akcyzy. Ustawa zwiększa limit paliwa ze 100 l do 110 l zużywanego na 1 ha upraw rolnych. Rośnie też limit zużycia oleju napędowego w przeliczeniu na dużą jednostkę przeliczeniową bydła (DJP) z 30 l do 40 l w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli bydła - mówił na posiedzeniu komisji wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.

Wiceminister wyjaśnił, na pytanie senatorów, że choć kwotowo dla rolnika zwiększenie zwrotu części akcyza z paliwa na poziomie 10 zł/na ha wydaje się niewielkie, to w sumie w budżecie zaaresztowano na ten cel ponad 1,3 mld zł, a tylko z tytułu podniesienie tej kwoty budżet wyda dodatkowo ok. 160 mln zł. Podkreślił, że to jedno z największych wsparć dla rolnictwa ze środków krajowych.

Bartosik dodał, że maksymalna stawka regulowana przepisami unijnymi zwrotu części akcyzy z paliwa rolniczego wynosi 1,07 zł za litr, w Polsce obecnie rolnik otrzymuje zwrot 1 zł za litr paliwa zużytego do produkcji rolnej.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r.