Zwracając się do uczestników uroczystości, w tym tysięcy rolników, prezydent powiedział, że przeszliśmy razem trudne chwile i bolesne procesy, ale dziś razem mamy powody do dumy.


Podkreślił, że "polskie rolnictwo i hodowla konsekwentnie umacniają konkurencyjną propozycję na rynkach świata i Europy", młodzież wiejska jest coraz lepiej wykształcona, modernizowana jest na wsiach infrastruktura, "zwiększają się możliwości dobrego, godnego życia na polskiej wsi".

Komorowski zaznaczył, że sukcesy polskiej wsi są głównie zasługą rolników i ich ciężkiej pracy. Podkreślił też jednak zasługi wszystkich kolejnych rządów, które tworzyły warunki korzystne dla rolnictwa oraz wagę decyzji o integracji z UE.

Przyznał przy tym, że nie wszystko się udało i wiele pracy i wysiłku jest wciąż przed nami. Zdaniem Komorowskiego, największym wyzwaniem jest obecnie tworzenie nowych miejsc pracy i osiągnięcie samodzielności finansowej polskich gospodarstw. Wymaga to - mówił prezydent - szukania nowych zajęć, zawodów, form aktywności gospodarczej. Ważnym zadaniem jest też - według Komorowskiego - znalezienie metod wspierana mniejszych gospodarstw, trzeba ponadto tworzyć warunki do łączenia uprawy ziemi z działalnością pozarolniczą.

- Jako naród, jako rodziny i jako jednostki nie będziemy istnieli bez pracy - mówił Komorowski. Potrzeba więc - powiedział prezydent - wspólnego wysiłku i zgodnego wypracowania strategii rozwoju poprzez pracę, także poprzez pracę rolników.