Bronisław Komorowski przyjechał do Konina na obchody Dnia Sołtysa organizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów (KSS). Spotkanie zgromadziło blisko 800 sołtysów z całego kraju.

Zdaniem prezydenta - w coraz większym stopniu problemy wsi nie są tożsame z problemami gospodarki rolnej. Rolnictwo i gospodarka rolna będą zawsze tworzyły szczególny klimat społeczności wiejskich. Dziś jest to o wiele szersze wyzwanie. Była mowa o tym, że coraz więcej osób przenosi się z miasta na wieś. Ten proces będzie się posuwał. Będzie to coraz powszechniejsze - mówił podczas spotkania Komorowski.

Według niego procesy te powodują głębokie zmiany w strukturze społecznej i zawodowej wsi. - Są to gigantyczne wzywania, które warto uwzględniać w praktyce funkcjonowania funkcji sołtysa - podkreślił prezydent.

W jego ocenie sołtys jest liderem wspólnoty lokalnej, a "być sołtysem" brzmi w Polsce coraz dumniej. Dodał, że z satysfakcją odnotowuje, iż jest coraz więcej pań sołtysek. "Jak słyszę, to już więcej niż 1/3 całej wielkiej ok. 40 tys. rzeszy sołtysów w Polsce" - zauważył.

Podczas spotkania rozmawiano o funduszu sołeckim, kobietach na wsi, możliwościach działania wspólnoty wiejskiej oraz o cyfryzacji.

Zdaniem prezesa KSS, senatora Ireneusza Niewiarowskiego, potrzebna jest kontynuacja wsparcia dla kobiet wiejskich oraz dla rodzin. "Warto pomyśleć o dodatkowych dochodach na wsi. Szczególnie prosimy o ułatwienie sprzedaży bezpośredniej" - mówił Niewiarowski. Chodzi o sprzedaż żywności wyprodukowanej w gospodarstwie rolnym bezpośrednio konsumentowi. Rolnicy chcieliby w ten sposób sprzedawać również wyprodukowane na ich bazie przetwory.

Niewiarowski zwrócił uwagę na zmiany strukturalne zachodzące na wsi - coraz mniej mieszkańców wsi zajmuje się rolnictwem, zwiększa się poziom wykształcenia i rozwój technologiczny.

Prezes KSS prosił również prezydenta o wspieranie funduszu sołeckiego, Lokalnych Grup Działania oraz cyfryzacji.

Prezydent przypomniał, że w zeszłym roku weszła w życie znowelizowana ustawa dotycząca funduszu sołeckiego. - Jeżeli dziś ok. 65 proc. gmin wprowadziło fundusz sołecki, to rokrocznie przybywa ładnych parę procent, to znaczy, że proces decentralizacji faktycznej posuwa się do przodu - stwierdził.

Środki z funduszu sołeckiego są przeznaczane na realizację przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Fundusz sołecki to forma budżetu partycypacyjnego, który jest wykorzystywany głównie na terenach wiejskich. Gmina otrzymuje z budżetu państwa zwrot części wydatków wykonanych w ramach tego funduszu.

Organizatorem spotkania było Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów (KSS), które jest dobrowolną federacją stowarzyszeń sołtysów. KSS zrzesza ok. 30 podmiotów i liczy ponad 15 tys. członków. W Polsce jest ponad 40 tys. sołectw.