Jak zaadresować wsparcie w przyszłej Wspólnej Polityce Rolnej?

Przyszła WPR nie będzie prawdopodobnie wspierać gałęzi produkcji – przewiduje Zofia Krzyżanowska. – Nasze dobre rozpoznanie pozwoli na dobre dopasowanie instrumentów WPR.

Krzyżanowska podkreśla dylematy, które trzeba rozstrzygać w okresie zmian.

- Czy WPR powinna zajmować się małymi gospodarstwami? – zastanawia się. – Ważne jest tworzenie miejsc pracy, ale ważniejsze są kwalifikacje. Ci ludzie nie mogą być marginalnym rezerwuarem siły roboczej.

Ministerstwo Rolnictwa uzależnia przyjęcie koncepcji najkorzystniejszej dla Polski przyszłej WPR od ostatecznych wyliczeń spisu rolnego.