Średnie plony zbóż już całkowicie zebranych w regionie wyniosły: żyta - 3,1 t/ha (największe były w powiatach mogileńskim i toruńskim - 4,0 t/ha; najmniejsze w powiecie włocławskim - 2,0 t/ha), jęczmienia ozimego - 3,7 t/ha (największe w powiecie wąbrzeskim - 5,5 t/ha; najmniejsze w powiecie nakielskim - 2,5 t/ha), rzepaku ozimego - 2,1 t/ha (największe w powiecie mogileńskim - 3,5 t/ha; najmniejsze w powiatach radziejowskim i włocławskim - 0,8 t/ha).

Najbliższe zakończenia są żniwa pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i jęczmienia jarego, a stosunkowo najmniej zaawansowane są zbiory rzepaku jarego i pszenżyta jarego (50 proc.) oraz owsa (70 proc.).

Średnie plony zbóż, które jeszcze nie zostały zakończone w całym regionie, wyniosły: pszenica ozima - 4,2 t/ha, pszenica jara - 4,0 t/ha, jęczmień jary - 3,9 t/ha, rzepak ozimy - 2,1 t/ha, pszenżyto ozime - 4,0 t/ha, pszenżyto jare - 3,7 t/ha i owies - 3,1 t/ha.

Województwo kujawsko-pomorskie było jednym z najbardziej dotkniętych przez niekorzystne warunki atmosferyczne na początku roku, co spowodowało zniszczenie części upraw ozimych. Szczególnie niekorzystne warunki agrometeorologiczne wystąpiły w drugiej połowie stycznia, gdy przyszły mrozy i temperatura miejscami spadła do minus 25 stopni, a grunty pokrywała niewielka warstwa śniegu.

Informacje Ośrodka Doradztwa Rolnego w Minikowie wskazują, że w niektórych powiatach z powodu wymarznięcia upraw nie zanotowano zbiorów pszenicy ozimej (w powiecie włocławskim), a także jęczmienia ozimego (w powiatach aleksandrowskim, mogileńskim, radziejowskim i włocławskim).