Głównym tematem spotkania było omówienie spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkół oraz funkcjonowaniem i wymianą dobrych praktyk. Mówiono także o upowszechnianiu wiedzy o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 wśród potencjalnych przyszłych partnerów tj. uczniów szkół rolniczych. (m)