XXXIV Konferencja Naukowa "Rośliny Oleiste - postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów" jest poświęcona zagadnieniom związanym z roślinami oleistymi w dziedzinie: hodowli, genetyki, biologii molekularnej, biotechnologii, fizjologii, biochemii, fitopatologii, technologii uprawy, organizacji produkcji i ekonomiki, technologii przerobu i przechowalnictwa, analityki lipidów, wartości biologicznej otrzymywanych produktów oraz biopaliw.

W trakcie dwudniowej konferencji w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu można posłuchać wykładów zaproszonych specjalistów z kraju i zagranicy. Prelegenci wygłaszają referaty i prezentują wyniki badań.

Konferencja organizowana jest przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Poznaniu oraz przez Zakład Chemii Żywności i Analizy Instrumentalnej Instytutu Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego – Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.