Szef resortu rolnictwa poinformował, że zostały złożone do prokuratury doniesienia o popełnieniu przestępstwa przez zarządzających Funduszem Składkowym Rolników. Po sprawdzeniu dokumentów dających podstawę do takich działań nadużycia wyliczono na kwotę około 53 mln zł. Sprawa dotyczy terminowych weksli inwestycyjnych. W związku z postępowaniem prokuratorskim nie można w tej chwili podawać więcej szczegółów.

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Andrzej Lepper przedstawił także aktualny stan realizacji wypłat płatności bezpośrednich dla rolników. Na dzień wczorajszy zostały one zrealizowane na poziomie ponad 92 proc.

Szef resortu rolnictwa odniósł się również do kwestii związanych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przypomniał, że jako pierwsi w Unii Europejskiej złożyliśmy do Komisji Europejskiej cały program. Wicepremier Andrzej Lepper poinformował, że nie mamy jeszcze oficjalnego pisma od KE akceptującego dokument, ale wyraził jednocześnie nadzieję iż od połowy marca, a najpóźniej od kwietnia powinno ruszyć przyjmowanie wniosków od rolników na trzy działania. W pierwszej kolejności będzie to dotyczyło wniosków w sprawie rent strukturalnych, pomocy dla młodych rolników oraz inwestycji w gospodarstwach rolnych.

Kolejnym tematem poruszonym podczas dzisiejszej konferencji prasowej wiceprezesa Rady ministrów, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Andrzeja Leppera była sprawa rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie akcyzy na biopaliwa.

Szef resortu rolnictwa z całą mocą podkreślił fakt, że rozporządzenie to zablokowało rozwój produkcji biopaliw w Polsce. Wicepremier Andrzej Lepper poinformował, że w dalszym ciągu będzie zabiegał o zmianę tego rozporządzenia i przypomniał, że w tej sprawie było zgodne stanowisko Ministrów Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Gospodarki, ale Minister Finansów nie zorganizował konferencji uzgodnieniowej i wydał rozporządzenie blokujące działanie ustawy o biopaliwach, która powstawała z takim trudem przez tyle lat.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi