Została podpisana umowa sprzedaży 1.662 udziałów Skarbu Państwa w spółce Centrala Nasienna w Środzie Śląskiej, stanowiących w przybliżeniu 5,33 proc. kapitału zakładowego Spółki, na rzecz SAATBAU LINZ, OÖ Landes-Saatbaugenossenschaft registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung (Austria).

Łączna wartość sprzedanego pakietu wynosi 1.486.842,96 zł.

Zbycie udziałów zakończyło proces prywatyzacji spółki.