Jak poinformowało Centralne Biuro Antykorupcyjne, to już szósty i zarazem ostatni akt oskarżenia w tej sprawie, kończący wielowątkowe śledztwo dotyczące niegospodarności w SK Banku, czyli Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie. Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do stołecznego Sądu Okręgowego akt oskarżenia, którym objęto 93 podejrzanych. Przedstawiono im 1256 zarzutów dotyczących m.in. wyrządzenia w majątku banku szkody o wartości ponad 1 626 000 000 zł.


„Śledztwo zostało wszczęte 28 kwietnia 2015 r. w skutek zawiadomienia złożonego przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Powodem były wyniki kontroli prowadzonej przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, które uprawdopodobniały możliwość popełnienia przestępstw przez Zarząd Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie. W kwietniu 2016 r. Prokuratura Regionalna w Warszawie powierzyła to śledztwo do prowadzenia w całości Delegaturze CBA w Katowicach. Do akt toczącego się postępowania dołączono także zawiadomienie od zarządu komisarycznego Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie o możliwości popełnienia przestępstwa przez były zarząd Banku, a także materiały z postępowania prowadzonego przez katowicką delegaturę CBA w sprawie nieprawidłowości w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie.” – czytamy w komunikacie CBA.


W toku postępowania przedstawiono zarzuty łącznie ponad 120 podejrzanym, spośród których 110 zostało zatrzymanych. Wobec 40 podejrzanych sądy zastosowały tymczasowe aresztowanie. Obecnie w areszcie wciąż przebywają były prezes zarządu SK Banku Jan B., były dyrektor jednego z oddziałów Wiesław W. oraz przedsiębiorca z branży deweloperskiej Sławomir D. Na poczet przyszłych kar i odszkodowań zabezpieczono majątek podejrzanych o wartości 50 mln zł.


Przedstawione w trakcie śledztwa zarzuty dotyczyły m.in. udzielenia kredytów o wartości ponad 2 mld zł w sposób niegospodarny, w efekcie czego wyrządzono szkodę w majątku banku o wartości przekraczającej 1 750 000 000 zł. Inne zarzuty są związane z działaniem na szkodę 60 obligatariuszy, którzy stracili 75 mln zł, za które objęli obligacje SK Banku, jak również 364 osób, które straciły oszczędności zdeponowane w SK Banku, w wysokości powyżej kwoty objętej zabezpieczeniem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w wysokości ponad 385 mln zł.