Firma Quantum Foods Global, polski producent mięsnych wyrobów gotowych, został oszukany przez zewnętrznego dostawcę surowca wołowego, który wbrew zapisom w dokumentacji identyfikacyjnej dostarczył producentowi wołowinę z domieszką koniny.

Wyroby mogące zawierać koninę zostały wstrzymane w sprzedaży, a do czasu pełnego wyjaśnienia sytuacji firma zdecydowała się na wprowadzenie badań każdej partii surowca wołowego w celu wykluczenia ryzyka obecności końskiego DNA.

Firma zapewnia, że rozpoczęła kontrolę surowca oraz finalnych produktów po doniesieniach medialnych o domieszce mięsa końskiego w wołowinie. Jednocześnie zażądała od wszystkich dostawców surowca pisemnych zapewnień, że dostarczana wołowina nie zawiera genów innych zwierząt.

Pomimo deklaracji dostawców, w próbkach surowców i gotowych produktów poddanych testom DNA w niezależnych certyfikowanych laboratoriach stwierdzono obecność domieszek koniny. Wszystkie partie towaru, który mógł zostać wyprodukowany z niezgodnego z deklaracją surowca, zostały wstrzymane w sprzedaży.

W celu wyeliminowania ryzyka wystąpienia problemu w przyszłości, a także ze względu na brak dostatecznych procedur prawnych chroniących producentów i ich klientów przed nieuczciwością dostawcy, firma zdecydowała się na poddawanie testom DNA każdej partii wołowego surowca aż do wyjaśnienia zdarzenia przez służby weterynaryjne.

- Z własnej inicjatywy i na własny koszt do czasu wyjaśnienia zajścia wprowadziliśmy ponadstandardową kontrolę mającą na celu zidentyfikowanie ewentualnych dostaw surowców zawierających geny końskie - mówi Piotr Wosik.

- O zaistniałej sytuacji od razu poinformowaliśmy służby weterynaryjne, z którymi współpracujemy w celu ustalenia odpowiedzialności za zdarzenie oraz wypracowania instytucjonalnych mechanizmów eliminujących ryzyko w przyszłości. O zdarzeniu natychmiast powiadomiliśmy też naszych klientów - dodaje.