Celem konkursu było:
- promowanie najlepszych przykładów zrealizowanych projektów i inicjatyw oddolnych w sołectwach;
- promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej;
- podniesienie świadomości mieszkańców wsi;
- aktywizacja społeczności wiejskiej.

Zgodnie z Regulaminem zgłoszenia udziału w konkursie, mogły dokonać: rady sołeckie, przewodniczący rad gmin i powiatów, wójtowie, starostowie, organizacje pozarządowe (m.in. stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, parafie, OSP, Koła Gospodyń Wiejskich, Lokalne Grupy Działania) lub 15 mieszkańców sołectwa.

Zgłoszone projekty oceniła powołana przez wojewodę komisja. W jej skład weszło po dwóch przedstawicieli organizatorów. W konkursie udział wzięło 36 sołectw. Wyróżniono w sumie 10 innowacyjnych projektów, w dwóch kategoriach.


Wśród projektów „miękkich" - najlepsze było sołectwo Równe (gmina Strachówka, powiat wołomiński). Z funduszy programu grantowego „Rzeczpospolita Internetowa" oraz dzięki zaangażowaniu mieszkańców, przy remizie powstał Strażacki Internetowy Klub „Pod Florianem". Pomieszczenie wyremontowano oraz zakupiono dodatkowe komputery. Obecnie klub jest miejscem spotkań mieszkańców, władz lokalnych, szkoleń oraz warsztatów. Sołectwo reaktywowało również Koło Gospodyń Wiejskich, które organizuje święta i uroczystości skierowane głównie do osób starszych. Zrealizowało także: projekt „Równe rodziny w Równem", czyli warsztaty wokalne, kulinarne, rękodzielnicze oraz akcje „Pomoc dla powodzian" i „Sprzątanie Równego".

Wśród wyróżnionych za projekty infrastrukturalne były również: Adamowa Góra (gmina Młodzieszyn), Opypy (gmina Grodzisk Mazowiecki), Borzychy (gmina Liw) oraz Dzięcioły (gmina Łosice). Doceniono je m.in. za budowę placów zabaw, świetlic oraz terenów rekreacyjnych. Ponadto, sołectwa Łazy (gmina Lesznowola), Ościsłowo (gmina Glinojeck), Borzęcin Duży (gmina Stare Babice) oraz Czarnów (gmina Dąbrówka) nagrodzono za projekty integracyjne m.in. aktywizację seniorów, wędkarzy, organizację zbiórki krwi oraz rajdów rowerowych.