Wyróżnienie i promocja najbardziej przedsiębiorczych i aktywnych społecznie osób gospodarujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, promowanie rozwoju nowoczesnego rolnictwa , modelu aktywności społecznej i społeczeństwa obywatelskiego to idea organizacji konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nazwą „Agricola-Syn Ziemi”.

Uroczyste podsumowanie Konkursu odbędzie się podczas Dożynek Wojewódzkich 2009 w Czernikowie, gdzie Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wręczy laureatom przyznane przez Zarząd Województwa statuetki.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego/farmer.pl