Celem konkursu podczas którego oceniane będą najlepsze produkty żywnościowe i najlepsze potrawy regionalne jest przede wszystkim identyfikacja regionalnych produktów oraz ich promocja, a także przygotowanie ich producentów do uczestniczenia w systemach jakości żywności, zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym. Natomiast ideą konkursu jest też zachęcanie mieszkańców obszarów wiejskich, zwłaszcza tych o niekorzystnych warunkach gospodarowania, do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu. Do konkursu „Nasze kulinarne dziedzictwo-smaki regionów" na najlepszą potrawę regionalną, przystępować mogą firmy gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, koła gospodyń wiejskich.

Organizatorzy powołali dwie komisje konkursowe pracujące na szczeblach regionalnych: jedna zajmująca się lokalnym i regionalnym produktem żywnościowym, druga – daniami i potrawami regionalnymi. Ponadto powołana została Kapituła Krajowa, której zadaniem jest przyznanie statuetek „Perła” niektórym produktom, nominowanym w czasie finałów regionalnych.

W pierwszym etapie – w czasie finałów regionalnych – wyłonieni zostaną laureaci w czterech kategoriach: produktów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, napojów i produktów mieszanych oraz najlepsze dania i potrawy regionalne i tradycyjne.

Drugi etap konkursu to wybór dokonany przez Krajową Kapitułę Konkursu – spośród produktów nominowanych w regionach – najlepszych produktów oraz potraw i dań do prestiżowej nagrody konkursu „Perła 2011’’. Wręczona zostanie także – wzorem lat ubiegłych – honorowa nagroda „Klucz do Polskiej Spiżarni”, przyznawana osobom najbardziej zasłużonym dla promocji i rozwoju rynku polskich produktów regionalnych.

Konkurs trwa od 23 maja do 5 września i zakończony zostanie 12 września Wielkim Finałem w Poznaniu, w czasie Międzynarodowych Targów Spożywczych Polagra-Food, z uroczystym wręczeniem statuetek „Perła 2011” i „Klucza do Polskiej Spiżarni”. Zdarzeniu towarzyszyć będzie, podobnie jak w latach ubiegłych, prezentacja laureatów i regionów w Pawilonie „Smaki Regionów”.