W tym roku do rozdysponowania jest prawie 900 tys. zł - poinformował wicemarszałek woj. lubuskiego Stanisław Tomczyszyn.

- Z dofinansowania mogą skorzystać stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i fundacje. Pieniądze mogą być przeznaczone na zadania związane z kulturą, turystyką, dziedzictwem lokalnym, zespoły ludowe na zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych, a także koła gospodyń wiejskich na wyposażenie kuchni i publikacje o produktach - wyjaśnił Tomczyszyn.

Dodał, że o wsparcie na mundury i wyposażenie mogą ubiegać się również Ochotnicze Straże Pożarne, a lokalne kluby sportowe - o pieniądze na zakup piłek, wyposażenia i strojów sportowych.

W ubiegłym roku z pomocy w ramach tego projektu skorzystały Ochotnicze Straże Pożarne (11 wniosków), fundacje (cztery wnioski) oraz stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe (55 wniosków). Wszystkie złożone dokumenty opiewały na kwotę ponad 1,8 mln zł, a na konkurs zapisano 650 tys. zł.

Z uwagi na duże zainteresowanie konkursem, zdecydowano o kontynuacji tej inicjatywy w tym roku. Ponadto, zwiększono limit środków na ten cel o 230 tys. zł.

Wnioski do konkursu można składać do 14 czerwca br. Informacji o konkursie udziela Departament PROW urzędu marszałkowskiego w Zielonej Górze.