Świat, a więc i polska wieś, podlegają szybszym niż kiedykolwiek zmianom. Jak podkreślił prof. Jacek Raciborski, prezes Wydawnictwa Naukowego Scholar będącego partnerem konkursu, więc należy jak najdokładniej dokumentować różnorodne aspekty jej życia.

Prof. Jerzy Wilkin przewodniczący Kapituły Konkursowej zauważył, że wspieranie wsi to również wspieranie jej dziedzictwa kulturowego, tradycji, pamięci, kapitału społecznego, a to nie mieści się w programach unijnego wsparcia. Lukę tę starają się wypełniać organizacje pozarządowe, a wyrazem podążania w tym kierunku jest konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” wspierający pejzaż kulturowy wsi.

Pokłosiem jego I edycji jest książka „Maliszewo dawniej i dziś” Doroty Kosteckiej będąca efektem ogromnej pracowitości i dociekliwości autorki. Praca ta powstała z pasji,
a bez pasji wielkie rzeczy nie powstają, wiedza jest jedynie elementem uzupełniającym. Maliszewo jest rodzinną wsią jej taty, a inspiracją do napisania książki były bardzo bogate zbiory dokumentujące rodzinną historię na tle historii wsi. Jak zaznaczyła prof. Izabella Bukraba-Rylska z Kapituły Konkursowej, z wykształcenia również polonistka, publikację tę cechuje również piękny styl, plastyczny język wzbogacony regionalizmami. „Każda wieś powinna mieć swoją monografię” – zauważyła Kostecka. Gdyby nie konkurs, pisałaby do szuflady, a sukces zmotywował ją do dalszej pracy, tym razem nad historią Jastrzębia będącego rodzinną wsią jej mamy.

By zgromadzić materiał do swojej książki, drugi z laureatów, Krystian Połomski obrał nietypową metodę badawczą – obserwację uczestniczącą. Dzięki niej autor dotarł do szczerych wypowiedzi mieszkańców wsi także na drażliwe tematy jak: przemieszczenie ludności łemkowskiej, „nacjonalizację” żydowskiej, konflikt z władzami Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Jak stwierdził pan Połomski, „Krajobraz jest niewątpliwie aspektem dziedzictwa kulturowego. W Lutowiskach piękny krajobraz to codzienność, ale jako zjawisko jest on bardziej wielowątkowy niż moglibyśmy przypuszczać.”

Podczas spotkania wręczono również nagrodę za najlepszy projekt logotypu przedsięwzięcia „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Na konkurs nadesłano 60 prac, a autorką zwycięskiego projektu jest Magdalena Nowak, która osobiście odebrała dyplom.

Źródło: fdpa/farmer.pl