W pierwszej kategorii konkursu obejmującej prace naukowe, popularno-naukowe i inne prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi, laureatem została pani Aleksandra Paprot, autorka pracy „Kształtowanie się świadomości kulturowej mieszkańców Starej Kościelnicy po 1945 roku”. Prof. dr hab. Jerzy Wilkin ocenił ją jako „oparty na bogatej dokumentacji i własnych badaniach ciekawy obraz wsi na Żuławach w okresie powojennym”. Dla czytelników, może stać się nie tylko historią i opisem sytuacji społeczno-kulturowej wsi, ale również monografią wspomnień jej mieszkańców, będących przesiedleńcami z różnych rejonów Polski.

W drugiej kategorii, w której złożono prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi, laureatką została pani Mariola Platte autorka zbioru poezji „Słowa na między przysiadły. Antologia poetów wsi”. Prof. Józef Styk podkreślił w recenzji, że „zamieszczone utwory prezentują wysoki poziom literacki”. Ponadto zaznaczył, że „ich język jest dojrzały, a środki wyrazu o wysokim stopniu profesjonalności: ciekawe metafory, bogata frazeologia, poprawne skróty myślowe”. Antologię stanowią utwory 21 poetów mieszkających na wsi, bądź z nią związanych, zarówno debiutantów, jak i osób, które posiadają już bogaty dorobek literacki.

Zgodnie z regulaminem laureaci otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 5 tys. pln brutto każdy oraz możliwość wydania nagrodzonej pracy drukiem, w nakładzie ustalonym przez Kapitułę Konkursu, w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Poziom, problematyka oraz liczba zgłoszonych na konkurs opracowań mile zaskoczyły zarówno Fundację, jak i członków Kapituły Konkursowej. Wartość nadesłanych prac oraz wysiłek włożony w przygotowanie poszczególnych opracowań skłania organizatorów i członków Kapituły, aby dodatkowo wyróżnić niektóre ze zgłoszonych prac. Dlatego też Fundacja wraz z Kapitułą Konkursu dołoży wszelkich starań, aby prace, które dostrzeżono jako cenne i inspirujące, zostały zaproponowane do upowszechnienia w innych formach, w miarę pojawiających się możliwości.

Z uwagi na czas potrzebny do przygotowania i wydania publikacji, ceremonię wręczenia nagród Funacja planuje na pierwszą połowę 2012 roku. Chcielibyśmy, aby ta uroczystość była również formą promocji książek będących pokłosiem III edycji konkursu.


Jednocześnie Fundacja informuje, że przygotowuje się do ogłoszenia IV edycji konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” i zachęcamy osoby zainteresowane wsią, jej historią, dziedzictwem kulturowym, ale również jej przyszłością, do nadsyłania prac.