Dzięki przyznanym środkom możliwa będzie konserwacja więźb dachowych i wymiana poszyć ze słomy na chałupie z Frydka oraz szopie na siano z Kobióra, a także przeprowadzenie fumigacji, czyli zwalczania drewnojadów za pomocą substancji chemicznych oraz impregnacji w spichlerzu dworskim z Bujakowa, chałupie groniowej z Brennej i karczmie ze Świerczyńca.

"Wszystkie te obiekty stanowią cenny zbiór muzealiów kubaturowych, z których każdy ma swoją indywidualną historię osadzoną w konkretnym miejscu. Są one unikalnym świadectwem przeszłości, dlatego tak istotne jest zachowanie ich w jak najlepszym stanie" - powiedział dyrektor chorzowskiego skansenu dr Artur Madaliński.

Podsumowaniem całego przedsięwzięcia będzie wystawa czasowa prezentująca obiekty przed i po konserwacji, wraz z opisem podjętych działań oraz historią odrestaurowanych obiektów. Zaplanowano także realizację krótkiego filmu promocyjnego prezentującego poszczególne etapy procesu konserwacji budynków. Ponadto, dokumentacja wszystkich poddanych renowacji obiektów - w tym ich elementów konstrukcyjnych - zostanie zdigitalizowana.

Dofinansowanie na realizację dwuletniego projektu "Na ratunek drewnu - konserwacja zabytkowych budynków" zostało przyznane w ramach programu "Wspieranie działań muzealnych", ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2021 r.

To kolejny krok w procesie rewitalizacji obiektów, tworzących w Chorzowie muzealną ekspozycję na wolnym powietrzu. W ubiegłym roku wymieniono strzechę w chałupie z Kaliny. Oprócz tego zmodernizowany został muzealny system przeciwpożarowy, który poszerzono o system sygnalizacji antywłamaniowej i monitoring.

W Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" znajduje się 78 obiektów prezentujących kulturę materialną regionu Górnego Śląska, w tym Beskidu Śląskiego, Pogórza Cieszyńskiego, rejonów: pszczyńsko-rybnickiego, bytomsko-tarnogórskiego, lublinieckiego, oraz regionu Zagłębia Dąbrowskiego.