Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej zmniejszył się o 0,2 pp. i wynosi obecnie minus 5,1. W porównaniu do lutego 2007 roku jest to jednak wynik lepszy o 5,7 pp.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej przyjął wartość minus 7,1, o 1,2 pp. niższą niż w styczniu. W porównaniu do lutego 2007 roku jest to wynik lepszy o 5,6 pp.

"Poziom wskaźników koniunktury konsumenckiej w ostatnich trzech miesiącach wskazuje, że istnieje możliwość spowolnienia wysokiej dynamiki konsumpcji indywidualnej. Obniżenie poziomu wskaźników ufności konsumenckiej w lutym 2008 r. jest głównie wynikiem pogarszania się ocen zmian sytuacji finansowej gospodarstw domowych (zarówno zaszłych w ostatnich, jak i oczekiwanych w najbliższych 12 miesiącach), zmian ogólnej sytuacji gospodarczej kraju (w ostatnich 12 miesiącach), a także wzrostu poziomu bezrobocia oraz możliwości oszczędzania pieniędzy (w najbliższych 12 miesiącach)" - napisał GUS w komentarzu.

"Spośród wymienionych wskaźników koniunktury konsumenckiej uwagę zwraca pogarszanie się poziomu ocen oczekiwanych zmian sytuacji finansowej gospodarstw domowych i ich utrzymywanie się w pierwszych dwóch miesiącach 2008 r. na poziomie niższym niż w II-IV kwartale 2007 r. Oznacza to, że konsumenci są coraz mniej przekonani o możliwości znacznego przyśpieszenia wzrostu poziomu dochodów gospodarstw domowych" - podał GUS.

Zanotowany w styczniu i lutym 2008 r. poziom ocen oczekiwanych zmian sytuacji gospodarczej kraju ukształtował się na poziomie znacznie niższym niż w IV kwartale 2007 r.

"Oznacza to, że społeczeństwo polskie jest coraz bardziej przekonane, że w najbliższym czasie nie nastąpi znaczne przyśpieszenie poziom wzrostu gospodarczego kraju, aczkolwiek dostrzega i korzystnie ocenia zmiany sytuacji gospodarczej, które zaszły w ostatnim roku" - napisał GUS.

W lutym 2008 r. w dalszym ciągu rosły obawy przed wzrostem bezrobocia, które już w poprzednich trzech miesiącach utrzymywały się na podwyższonym poziomie.

"Tak więc luty 2008 r. jest czwartym z kolei miesiącem, w którym społeczeństwo nie oczekuje już dalszego zmniejszania się poziomu bezrobocia, ale wręcz odwrotnie - wzrostu poziomu bezrobocia" - napisał GUS.

Źródło: PAP