Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu jesienią ub.r. przeanalizowała sprawę naliczenia przez Agencję Nieruchomości Rolnych kary umownej Gminie Pszczew w powiecie międzyrzeckim (woj. lubuskie), z tytułu niezagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości przekazanej gminie przez ANR. W efekcie tych działań do prokuratury wpłynęło zawiadomienie na byłego wójta - podało w komunikacie CBA.

W 2005 r. Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała nieodpłatnie Gminie Pszczew dwie nieruchomości położone na terenie gminy, z przeznaczeniem na ogólnodostępny teren usług rekreacyjnych i turystycznych, oraz pod infrastrukturę komunalną i zieleń izolacyjną. Nieruchomości miały zostać zagospodarowane w ciągu 10 lat od dnia nabycia. ANR w trakcie kontroli przeprowadzonych w latach 2008-2015 stwierdziła jednak, że gmina nie wywiązała się z nałożonego umową obowiązku zagospodarowania terenów.

Nieruchomości były użytkowane niezgodnie z umową - przez osoby trzecie, początkowo w ramach umów dzierżawy, a później w ramach bezumownego korzystania, w celach rolniczych. Poskutkowało to naliczeniem przez ANR kary umownej w wysokości 2.162 373, 39 zł.

"W trakcie czynności ustalono, że osobą odpowiedzialną za powyższe nieprawidłowości był Wójt Gminy Pszczew, który sprawował ten urząd w latach 1998-2018. W oparciu o wyniki zakończonej analizy przedkontrolnej CBA skierowało do Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim, zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego wójta, który swoim postępowaniem wyczerpał znamiona czynu zabronionego z art. 231 § 1 k.k., tj. nie dopełnił swoich obowiązków, działając na szkodę zarządzanej przez siebie gminy" - poinformowało CBA.