Działania miały miejsce w dniu 26 czerwca br. Do kontroli zatrzymywano pojazdy, które przewoziły bulwy ziemniaków na pobliski rynek, oraz z rynku do sklepów, restauracji i warzywniaków. Wszyscy zatrzymani do kontroli zostali dokładnie poinformowani o obowiązku znakowania przewożonych ziemniaków, a także o konsekwencjach, jakie grożą za brak oznakowania.

Wspólne działania służb są prowadzone kilka razy w roku na podstawie porozumienia zawartego w dniu 12 sierpnia 2004 r. pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa a Głównym Inspektorem Transportu Drogowego o współdziałaniu Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Transportu Drogowego.

„Uprawa ziemniaków w Polsce może być prowadzona wyłącznie przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa” – przypomina WITD w Łodzi.