Jednocześnie w wyniku prowadzonych od 16 grudnia 2014 r. do 12 stycznia 2015 r. kontroli ujawniono 38 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły m. in.: produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, rozbioru, wprowadzania do obrotu mięsa, składowania środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, skupu i sprzedaży zwierząt.

W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności, od 16 grudnia 2014 r. do 12 stycznia 2015 r.: nałożono w drodze decyzji administracyjnej 25 kar pieniężnych łącznie na 85 900 zł (nałożenie kolejnych 4 jest w toku), 18 spraw przekazano do organów ścigania, 1 sprawę przekazano do urzędu skarbowego.

W związku z powyższym w okresie od 16 grudnia 2014 r. do 12 stycznia 2015 r. łącznie:

- nałożono w drodze decyzji administracyjnej 48 kar pieniężnych na łącznie na 199 400 zł, nałożenie 21 kolejnych jest w toku;

- nałożono 34 mandaty łącznie na 8 300 zł;

- 22 sprawy przekazano do organów ścigania;

- wydano 9 decyzji administracyjnych o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru, wydanie 4 kolejnych jest w toku;

- 1 sprawę przekazano do urzędu skarbowego;

w stosunku do 2 urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad podmiotami uchylono wyznaczenie.