Biogazownia ma powstać ok. 1,5 km od zespołu parkowo-dworskiego, w którym znajduje się Centrum Rzeźby Polskiej (CRP). Inwestor zamierza też rozszerzyć hodowlę zwierząt. Dyrekcja CRP i resort kultury obawiają się, że inwestycja może wiązać się z przykrym zapachem, który będzie rozchodził się po całej okolicy.

"Inwestycja będzie wiązała się z pewnymi konsekwencjami dla krajobrazu kulturowego, ale także dla powietrza w tych okolicach" - powiedziała w środę na specjalnej konferencji prasowej w Orońsku wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Magdalena Gawin.

Dodała, że Orońsko to drugie po Kryszynianach ważne dla dziedzictwa narodowego i polskiej kultury miejsce, zagrożone przez inwestycję mającą powstać niedalekim sąsiedztwie. Pierwszym są fermy drobiu w Kruszynianach w woj. podlaskim, gdzie znajduje się zabytkowy meczet i mizar, czyli muzułmański cmentarz.

- Orońsko to miejsce ważne dla artystów. Dlatego ministerstwo kultury i dziedzictwa wyraża swą głęboką troskę i zaniepokojenie tymi planami inwestycyjnymi - zaznaczyła Gawin.

Dyrektor Centrum Rzeźby Polskiej Maciej Aleksandrowicz przypomniał, że placówka ta nie tylko prowadzi działalność wystawienniczą, ale także jest miejscem wymiany doświadczeń środowiska rzeźbiarskiego. Artyści przyjeżdżają tutaj, by tworzyć. - Jest to dla nich miejsce kontemplacji i wytężonej pracy. Obawiamy się, że biogazownia rolnicza w bezpośrednim sąsiedztwie sprawi, że nie będziemy mogli swobodnie zapraszać gości z kraju i za granicy - stwierdził Aleksandrowicz.

Minister Gawin wyraziła nadzieję, że lokalnemu samorządowymi uda się uzyskać kompromis z inwestorem. - Chrońmy tego typu miejsca, nie mamy ich tak dużo w kraju, inwestycje mogą się swobodnie rozwijać, Polska jest dużym krajem, ale musimy także dbać o nasze dziedzictwo i walory artystyczne takich miejsc jak ten zespół parkowo-dworski - powiedziała.

Wójt gminy Orońsko Henryk Nosowski zadeklarował, że włączy się w negocjacje z inwestorem. Jednocześnie poinformował, że przepisy pozwalały na to, by gmina wydała inwestorowi decyzję o warunkach zabudowy. Pozwolenie na budowę biogazowni wydał także starosta szydłowiecki.

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku jest unikatową w kraju placówką. W jej kolekcji znajduje się 2 tys. prac, m.in. Magdaleny Abakanowicz, Sylwestra Ambroziaka, Wojciecha Fangora, Władysława Hasiora, Józefa Szajny.

Muzeum mieści się w obiektach XIX-wiecznego zespołu podworskiego, w skład którego wchodzi m.in. pałac Józefa Brandta oraz zabytkowa oranżeria, kaplica i wozownia, w których znajdują się galerie i gdzie prezentowane są prace. Rzeźby znajdują się także w otaczającym posiadłość kilkunastohektarowym parku.